Webshop aanbieding

Facebook

Leveringsvoorwaarden

Hoewel de informatie op deze site met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan Motor Kleding Discount niet instaan voor de volledigheid of de juistheid van de gegevens. Motor Kleding Discount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Motor Kleding Discount het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Motor Kleding Discount naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Motor Kleding Discount beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Motor Kleding Discount vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Motor Kleding Discount behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Privacy Statement
De informatie die u invult op onze web-site wordt niet beschikbaar gesteld aan derden. Alleen als u zelf expliciet aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden gebruiken wij deze gegevens om u automatisch updates te sturen. U kunt ten alle tijden aangeven dat uw gegevens uit ons bestand moeten worden verwijderd.

Mocht u vragen hebben over onze privacy statement, neem dan contact met ons op.